Elitidrott Uppsala

Tillsammans blir vi ännu bättre.

Elitidrott Uppsala är ett partnerskap mellan Uppsala kommun, elitidrottföreningar i Uppsala, Uppsalas arenor, Upplands Idrottsförbund, Uppsala Universitet och näringslivet. Partnerskapet syftar till att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas elitidrottsföreningar att kunna bedriva sin verksamhet på högsta elitnivå.

Partnerskap ska utveckla elitidrottsföreningarna till sin fulla potential för att ge idrottarna de allra bästa förutsättningarna för att prestera toppresultat. Uppsala och dess elitföreningar ska nationellt leda utvecklingen både vad gäller sportsliga resultat samt organisatorisk utveckling och genom det kunna erbjuda Uppsala en elitidrott i världsklass.

Det här vill Elitidrott Uppsala

Utveckla en stark elitidrottskultur i Uppsala

Partnerskapet ska vara en del i att få Uppsalas elitföreningar att nå sportsliga framgångar på nationell nivå genom fler medaljer på svenska mästerskap.

Utveckla elitidrotten att bli mer jämställd

I Uppsala ska män och kvinnor ha lika möjligheter att idrotta på elitnivå. Partnerskapet arbetar för en jämställd elitidrott utifrån Uppsala kommuns elitprogram.

Skapa bättre förutsättningar att bedriva elitidrott i Uppsala

Elitidrott Uppsala ska underlätta föreningarnas infrastrukturella svårigheter, som till exempel boendeförsörjning, rehabilitering och arena frågor.

Utveckla relationen med Uppsalas näringsliv

Näringslivet är en viktig del i elitidrotten genom sitt engagemang som samarbetspartners och de CSR-projekt som bedrivs kopplat till idrotten. Det vill partnerskapet stärka ytterligare.

Skapa möjligheter till dubbel karriär

Genom samarbeten med Uppsalas universitet samt andra aktörer skapa förutsättningar att bedriva sin idrottsliga karriär tillsammans med studier eller jobb.

Vara en aktiv part i samhällsbyggandet av Uppsala

Den moderna elitföreningen engagerar och klarar att förändras i takt med omvärlden samt bidrar till Uppsalas utveckling och tillväxt. Elitidrott ska vara inkluderande för alla och är socialt, ekonomiskt samt ekologiskt hållbar.

Kommersiell utveckling som leder till fulla läktare

Partnerskapet ska hjälpa föreningarna på olika sätt att utveckla sina verksamheter kommersiellt och på sikt kunna få fullsatta läktare oavsett idrott.

Skapa affärsnytta genom samverkan

Att samtliga medlemmar stärker varandra och bidrar genom samverkan för att nå synergieffekter och samarbeten över gränser.