Partnerskap

Partnerskapet erbjuder

Synlighet tillsammans med Elitidrott Uppsala

Möjlighet till kostnadsfria eller subventionerade utbildningar

Ordförandeträffar

Nätverksträffar för medlemmar med olika ingångar
– Politikerträff, Företagsträff, Mingelluncher, Partnerskapsträffar.

Marknadsundersökningar

Kanal mot universitet och RF-SISU Uppland

Hjälp kring strukturella delar, så som t.ex. boende och sjukvård

Kostnad för medlemsskap

Elitförening – 5 000 kr

Övriga organisationer – 30 000 kr

Intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!