Vilka är Elitidrott Uppsala

Elitidrott Uppsala består av i dagsläget 31 medlemmar uppdelat på 24 st elitföreningar, 4 st arenabolag samt Uppsala kommun, Uppsala Universitet och RF-SISU Uppland.

Vill din förening vara med i Elitidrott Uppsalas partnerskap?

Förutom Uppsala kommun och RF-SISU Uppland äger idrottsföreningar som tillhör något av RF:s specialförbund och spelar i högsta nationella serien rätt att vara medlem i partnerskapet.

Om en förening har som ambition att delta i högsta nationella serien men är i Uppsala bäst rankade i en lägre serie äger dessa lag rätt till medlemskap. Dock får inte laget ligga lägre än i den andra serien i respektive sports nationella seriesystem.

Elitföreningar som har fokus på individuella idrotter har rätt till medlemskap under förutsättningen att någon av föreningens individuella atleter tillhör topp 10 i Sverige

Styrgrupp för Elitidrott Uppsala
Josefine Åhrman (Uppsala kommun), josefine.ahrman@uppsala.se
Dag Söderberg (RF-SISU Uppland), dag.soderberg@rfsisu.se
Eva Söderman (Uppsala Universitet), eva.soderman@uadm.uu.se
Erik Jonzon (Fyrisfjädern, representerar individuella idrotter), erik.jonzon@fyrisfjadern.se
Hannes Öhman (Storvreta IBK, representerar lagidrotter), Hannes@storvretaibk.se

Vi är en del av Elitidrott Uppsala: